maloclusió dentària malposició dental, és quan les dents superiors i inferiors no articulen correctament al seu lloc, és habitual que el dentista o odontòleg en Kenzen Dental Terrassa, sigui qui detecti el problema de malposició dentària o dels maxil·lars i remeti el pacient a l’ortodoncista per que sigui aquest qui determini el moment més adequat per al seu tractament, així com el procediment més correcte per realitzar-lo.
En una oclusió normal (Normoclusión o Neutroclusión), s’observa que el primer molar superior s’articula amb el primer molar inferior de manera que la cúspide mesiovestibular caigui en el solc vestibular que separa les primeres cúspides vestibulars del primer molar inferior.
Segons la classificació d’Angle les maloclusions es poden dividir de la següent manera:
Relació anormal dels primers molars permanents, i hi ha malposicions dentàries per davant dels primers molars.
Les primera molar permanent clou distal del superior, la part inferior es troba retruido respecte a la superior com el caní, creant-se un ressalt incisal.
El primer molar permanent clou a distal del superior, la part inferior està retruida respecte a la superior, sense ressalti incisal i amb una inclinació incisal superior cap a enrere, amb aspecte de mossegada profunda.
El primer molar inferior és mesial que el superior, la part inferior està avançada respecte a la superior, creant una mossegada creuada anterior o un mos de marge a marge.
Les causes de les malposicions dentals poden ser per diverses causes:
Herència: (Patró hereditari dels pares).
Defectes congènits: (Paladar fes, torticoli, disostosis craniofacial, paràlisi cerebral, sífilis, etc.).
Ambient Prenatal: (Trauma, dieta materna, metabolisme materna, varicel·la).
Ambient Postnatal: (Lesió en el naixement, paràlisi cerebral, lesió de l’articulació temporomandibular, etc).
Ambient metabòlic predisponent i malalties: (desequilibri endocrí, trastorns metabòlics, malalties infeccioses, problemes nutricionals)
Hàbits de pressió anormals i aberracions funcionals: (Lactància anormal, llepar-se els dits, hàbits amb la llengua i llepar la llengua, mossegar-se el llavi i les ungles, deglució incorrecta, defectes fonètics, anomalies respiratòries, amígdales i adenoides, tics psicogénicos i bruxisme, postura incorrecta, trauma i accidents, càries, …)
Un dels mètodes més utilitzats en Kenzen Dental Terrassa és la correcció amb ortodòncia, retornant l’estètica dental i de somriure, així com la funcionalitat.

Share This