Dentistes a terrassa, especialitzats en pròtesis dentals

Per definició una pròtesi dental és un aparell artificial que serveix per restaurar un o diversos dents, restaurant també la relació maxil·lar, tornant la simetria vertical, reposant també les estructures periodontals.

Ets pròtesis són fabricades pel protètic dental, realitzant el treball al laboratori segons les indicacions de l’odontòleg.

Les pròtesis dentals poden ser:

Pròtesis fixes: Aquelles que no poden posar o treure pel pacient, normalment són les corones dentals

Pròtesis fixes en Kenzen Dental Terrassa es realitzen normalment quan les dents estan molt deteriorats col·locant una funda o corona sobre la dent.

Per a això cal tallar la dent, és a dir fer-lo més petit perquè es pugui posar a sobre la corona que pot ser metall ceràmica o només ceràmica, sent aquesta fixa i no pot ser treta pel pacient.

També s’utilitzen quan ens falta alguna peça dental, per suplir la dent que falta, on hem de tenir sans la dent de davant i darrere, que són els que tallaremos i on s’ha de subjectar la peça que ens falta.

Pròtesis removibles: Aquelles que el pacient es pot treure i posar, la pròtesi completa, anomenada comunament “dentadura postissa” o els esquelètics

Les pròtesis removibles són aquelles en què el pacient pot col·locar-i treure-sense la intervenció de l’odontòleg, i poden haver de diversos tipus:

Pròtesis removible de resina

Les pròtesis removibles de resina, agrupen aquelles que són realitzades amb resina acrílica (o altres plàstics), i que poden ser posades i tretes pel pacient. L’elaboració d’aquestes pròtesis dentals ha d’atendre tant a criteris funcionals com estètics, i hem de convidar el pacient a la realització d’una higiene acurada, tant de la cavitat oral com de la pròtesi, que ha de ser extreta per a la seva neteja.
Al seu torn, aquestes pròtesis es subdivideixen en dos tipus.

Pròtesis completa superior ( “dentadura postissa”).

Conegudes per la gent comunament com dentadures postisses. Es realitzen quan el pacient no té cap dent, sent per tant mucosuportades al mancar de pilars per a la subjecció. El suport de la pròtesi es pren a partir d’unes amples bases, que s’estenen sobre la superfície de la mucosa en els processos alveolars. Poden ser unimaxil·lars o bimaxil·lars, és a dir, superior, inferior, o ambdues, si el pacient no té peces dentàries en cap de les dues arcades. En aquest tipus de pròtesi, cal l’assoliment d’un equilibri oclusal de l’articulació superior amb la inferior, tenint en compte els moviments mandibulars, la masticació, l’estabilitat de la pròtesi, etc …

Pròtesis parcial inferior de resina.

Es realitzen quan el pacient té alguna dent romanent, que contribuirà a la retenció de la pròtesi mitjançant retenidors forjats o colats, sent per tant dentomucosoportada. No són unes pròtesis molt usades, ja que les pròtesis removibles parcials metàl·liques, ofereixen una major qualitat i millor funcionalitat. Solen usar-se simplement com pròtesis provisionals.

Se sol conèixer també amb el nom de “esquelètic”. És un aparell amb el paladar metàl·lic, on podem posar les peces que ens falten, va subjecte a la resta de dents amb uns ganxos. Encara que sembli incòmode, no ho és tant, és una solució bastant bona i la més econòmica avui dia

Pròtesis sobre implants

En Kenzen Dental Terrassa utilitzem diversos mètodes de pròtesi sobre implants depenent del nombre de dents perdudes i de l’estructura dental del pacient.

Aquests mètodes s’apliquen amb la col·locació de:

corones (una sola peça o dent)
pròtesis parcials (més d’una peça)
pròtesis totals (completes)

Mentre més gran sigui el nombre de dents a reemplaçar major serà el nombre d’implants a ser col·locats.

Després de realitzar la cirurgia d’implants cal esperar un període de 4 a 6 mesos (temps en què l’implant s’uneix a l’os biològicament) per fabricar les pròtesis o dents definitives. Mentre transcorren aquests mesos se’ls fabriqués al pacient pròtesis o dents provisionals.

Per a això es prenen unes impressions, que són com uns motlles de la boca, es manen al laboratori i després es procedeix a la col·locació de la peça.

Share This