Ozonoteràpia

Medicina regenerativa: Ozonoterapia

La Ozonoteràpia és una excelent teràpia mèdica que accelerés sorprenentment els mecanismes de regeneració del nostre cos. És l’aplicació de l’ozó amb tècniques especials, i amb finalitats terapèutiques. La Ozonoteràpia no presenta efectes col·laterals. El nombre i freqüència d’aplicació depèn de l’evolució del pacient.

Efectes de la Ozonoteràpia en l’organisme:

 • Oxigenant: Augmenta la capacitat de la sang per absorbir i transportar major quantitat d’oxigen a tot l’organisme, millorant la circulació i les funcions cel·lulars en general. Per això és de gran utilitat en insuficiències vasculars perifèriques, cardíaques, etc …
  Revitalitzant: Ha demostrat capacitats per promoure la recuperació funcional de nombrosos pacients afectats per malalties degeneratives de divers tipus.
 • Antioxidant: És l’únic mitjà, fins al present conegut, que és capaç d’estimular tots els enzims cel·lulars antioxidants que s’encarreguen d’eliminar els radicals lliures i altres oxidants perillosos de l’organisme. És aquest el mitjà més natural i eficaç d’aconseguir-, ja que els enzims són molt més eficients que cap altra vitamina o substància per a aquest fi. Per això, retarda també els processos d’envelliment cel·lular.
 • Immunomodulador: És capaç d’estimular les defenses immunològiques, tant cel·lulars, com humorals, en pacients amb immunodepressió, o de modular les reaccions immunològiques exacerbades, que produeixen les anomenades malalties autoimmunes.
  Regenerador: És capaç de promoure la regeneració de diferents tipus de teixit, per la qual cosa resulta de gran utilitat en la cicatrització de lesions de difícil curació, en ulceracions de diversos tipus, en els teixits articulars, en medicina estètica, etc …
 • Antiàlgic i antiinflamatori: En aplicació local, presenta aquests efectes, per actuar neutralitzant mediadors neuroquímics de la sensació dolorosa, i facilitant la metabolització i eliminació de mediadors inflamatoris com histamines, quinines, etc …
 • Germicida: Inactiva o elimina tot tipus de microorganismes patògens, tals com bacteris, fongs i virus. Per això, aquest tractament té molt bons resultats en pacients amb candidiasi.

Fins terapeuticos de la Ozonoteràpia:

 • Dolors articulars (hèrnies discals, artritis, artrosi, …)
 • Dolors musculars
 • Fibromiàlgies
 • Tendinopaties
 • Malalties vasculars
 • Malalties infeccioses dermatològiques i vaginals: Candidiasis, bacterianes, micòtiques i mixtes, Psoriasi, …
 • Migranyes, cefalees, vertígens, dolor cervical.

Vies d’administració de la Ozonoteràpia:

Autohemoteràpia: S’extreu sang del pacient, es barregen amb ozó i s’injecta via intramuscular
Insuflació: S’insufla l’ozó mèdic per via rectal o vaginal amb una sonda adequada de manera indolora
Injecció: L’aplicació pot ser intradèrmica, intramuscular, intra-articular, peri-articular, intradiscal

Share This