La posturologia i la salut dental

La odontoposturología, també anomenada ortoposturodontologia es tracta d’una medicina dental considerant l’home com un sistema complex d’adaptació dinàmica, concernent a l’home en la seva faceta cos-esperit.

En l’home, en sentit propi, tot és psico-somàtic. No es pot entendre el comportament d’un sistema més que entenent el desenvolupament onto-genètic. Tots els éssers vius tenen una evolució, tan sols l’home té història. És essencial conèixer aquesta història.

Atenent a la cura de l’oclusió, aquesta teràpia busca l’optimització del sistema i, aspecte fonamental, tornar al sistema la possibilitat del seu acte-regeneració.

Una disfunció crani-mandibular pot manifestar-se amb dolors Temporomandibulars, però també anar acompanyada de migranyes, cefalees, vertígens, acúfens, cervicàlgies, dorsàlgies, ciàtiques, tendinitis, dolors posturals.

Tractant el símptoma (l’efecte) sense ocupar-se de la causa (la desorganització del sistema) s’afavoreixen els desordres que afecten els plans més profunds. És com si davant d’una manifestació de febre féssim desaparèixer el termòmetre.

A la odontoposturología es considera l’adaptació com el veritable estat de la salut que troba tot sistema viu pal·liant les desorganitzacions dels seus diferents components per seguir funcionant. Aquesta compensació, asimptomàtica es torna simptomàtica quan el sistema no pot assumir les noves tensions, el que comporta de forma ràpida la descompensació (Malaltia)

Com a exemple comentem el cas d’una important mal-oclusió de tipus open-bite. És habitual dir que és patògena i crea disfuncions neuro-musculars originades pels mals contactes dentals. En realitat això no és cert ja que tots hem vist a la clínica a pacients amb importants mal-oclusions que no
manifesten cap queixa.

De fet, aquesta gent està perfectament compensada per portar una vida molt sana, sense problemes particulars, amb una higiene de vida estricte. Però, n’hi ha prou que aparegui un element exterior que anomenem transversal que englobi totes les causes relacionades o emocionals perquè aquesta compensació de lloc a la descompensació.

Els conflictes seran la font preferida de moltes descompensacions. Al revés, una mínima mal-oclusió, una corona mal col·locada en un context d’estrès important (dolor, divorci), pot portar a una descompensació.

Per actuar no cal esperar l’aparició del símptoma. Algunes dismorfies, especialment les transversals (com les cross-bite) resultaran temibles ja que l’home està organitzat en un sistema de compensació únicament anteroposterior, que és el sentit del desenvolupament embrionari. Ens correspon reduir-les o anul·lar-les el més precoçment quan sigui possible.

Els tractaments en Kenzen Dental Terrassa evitaran contaminar l’organisme amb l’ús de materials inadequats o perillosos com les amalgames dentals que alliberen dosis infinitesimals de mercuri i la presència de fenòmens de bimetall (electromagnètics) dependents de l’existència de diferents metalls a la boca.

L’home és un sistema aperiódico multi-freqüència i per això molt sensible a la presència de camps electromagnètics.

Share This