Mindfulness

La pràctica de l’atenció plena Mindfulness a Kenzen Salut a Terrassa

L’atenció plena és una habilitat molt senzilla que practiquem en la nostra vida quotidiana sense adonar-nos d’això. “Mindfulness és la consciència que sorgeix al prestar atenció de forma intencionada al present, moment a moment sense jutjar l’experiència” (Jon Kabat-Zinn). Mindfulness ens ajuda a estar presents, a viure intensament l’ara i aquí, l’únic moment real que existeix.

Es tracta d’una pràctica que podem utilitzar per aprendre a conèixer-nos millor, per a regular les nostres emocions i la nostra resposta a l’estrès. La pràctica de l’atenció plena augmenta la capacitat de concentració, obre la porta a la serenitat permetent-nos prendre consciència de la realitat tal com és.

Una bona part de les nostres dificultats tenen a veure amb la incertesa, amb la impossibilitat de controlar els esdeveniments que envolten la nostra vida. Aquesta impossibilitat, que reconeixem però ens costa acceptar, i el gran nombre d’exigències i activitat en què estem immersos, són l’origen de molts tipus de malestar que sovint prenen forma de molèsties físiques, ansietat, irritabilitat, depressió, dificultats de concentració i , sobretot, la sensació de viure accelerats i de no arribar a tot.

Necessitem retrobar la connexió amb el nostre interior que ens permeti desplegar els recursos personals que tenim sovint oblidats. A través de l’entrenament Mindfulness, les persones aprenen a conèixer-se millor i a respondre de manera més adaptativa a situacions estressants, en lloc de reaccionar de manera automàtica.

Joana Mateu-Adrover

Licenciada en Psicología
Instructora oficial de Mindfulness

La pràctica del Mindfulness ens pot ajudar a:

  • Viure plenament, apreciant el moment present i facilitant l’aparició d’estats d’ànim positius.
  • Comunicar-nos de manera més efectiva, amb amabilitat i empatia i compassió, millorant així les relacions interpersonals i la relació amb un mateix.
  • Reduir l’ansietat i els efectes físics de l’estrès, accedint a un major nivell de calma i estabilitat.
  • Prendre més consciència i tenir millor comprensió del context de les nostres experiències i dels altres.
  • Gestionar amb eficàcia l’estrès, les emocions i el dolor.
  • Sentir-nos timoners de la situació que vivim i, en general, de les nostres vides, en lloc de viure en pilot automàtic o de forma reactiva.

 

Share This