Factors de creixement

Medicina regenerativa: Plasma ric en Factors de creixement (PRP)

Què és el Plasma ric en factors de creixement plaquetaris (Plasma ric en plaquetes)?

És un concentrat líquid, compost principalment per plasma i plaquetes de la pròpia sang del pacient a tractar. Les plaquetes són cèl·lules sanguínies encarregades de produir la coagulació de la sang i la cicatrització de ferides, gràcies al seu contingut en factors de creixement plaquetaris. Quan parlem de plasma ric és perquè el nombre de plaquetes és multiplicat de 3 a 5 vegades, mitjançant processos de concentració.

Què són els factors de creixement?

Són unes proteïnes aolubles contingudes en les plaquetes, encarregades de transmetre senyals a les cèl·lules, perquè aquestes comencin a formar teixit nou. Inicien el procés de cicatrització de teixit connectiu, el procés de regeneració i reparació d’ossos, promouen el desenvolupament de nous vasos sanguinis i estimulen el procés de cicatrització de ferides.

En quins casos es pot utilitzar el Plasma Ric en Agents Senyalitzadors?

Pot ser utilitzat en tot tipus de patologia de l’aparell locomotor, amb un índex molt alt d’èxit, però sobretot en:

 • Articulacions (evitant o retardant la cirurgia de prótesisi de genoll, maluc, espatlla, etc …)
  Tendons (epicondilitis, estrips)
  Fractures òssies no consolidades
  Cirurgia de prótesisis
  Úlceres i nafres
  fascitis plantar

Serà el metge traumatòleg qui decideixi i orient, sobre el millor tipus de tractament en cada cas.

Per què és el mètode preferit per molts especialistes i per a tot tipus de paicentes?

No produeix rebuig, ni contagi de cap tipus ja que procedeix del propi pacient.

És una eina que proporciona:

 • Una baixa taxa d’inflamació
  Redueix la sensació de dolor
  Redueix el sagnat
  Redueix el temps de cicatrització
  redueix hematomes
  Augmenta l’adhesió entre teixits

Com s’obté el plasma ric en plaquetes – factors de creixement?

El procés comença per l’extracció de 20 ml. a 40 ml. de sang. La sang és centrifugada fins a separar els componenetes sanguinis. Un cop separats, es procedeix a l’extracció del plasma amb uns elements específics per a tal fi.

Quan el doctor disposa del plasma ric, l’activa per a la seva immediata aplicació. Aquest procés pot tenir una durada de 15 a 20 minuts i els efectes es poden comprovar als pocs dies, sent recomanables un mínim de dos a tres sessions, de freqüència setmanal.

Share This