Estètica dental

Les dents blanques son simptoma de salut dental

El disseny del somriure consisteix a canviar la forma, el color i / o la posició de les dents mitjançant un material d’última generació anomenat compòsit, molt similar a l’esmalt dental, per això també l’anomenen esmalt artificial.

El tractament consisteix a modelar làmines d’aquest compòsit sobre les pròpies dents del pacient fins a aconseguir les dents que el pacient desitja. Un dels grans avantatges del tractament és que és totalment conservador amb el teixit dental, ja que en modelar aquest material mitjançant làmines molt fines, no és necessari en la majoria de casos tocar l’esmalt dental propi del pacient.

El tractament es realitza sobre les dents que el pacient ens ensenya en somriure. Normalment incloem les 6 o 8 dents superiors i en alguns casos també les 6 inferiors. Es realitza en una sola sessió clínica d’una durada de 4 hores per a les dents superiors i, en el cas d’incloure les inferiors, una segona sessió de 4 hores. És un tractament totalment indolor, només és necessària l’aplicació d’anestèsia en el cas que el pacient tingui una gran sensibilitat dental.

Els nostres dentistes a la Clínica Dental KenZen Terrassa resolem tots aquells problemes estètics de la boca com la manca de dents, dents de posició incorrecta, dents de color fosc, dents amb forma irregular, dents de mida alterat, espais foscos entre les dents, dents que mostren l’arrel amb genives retretes, dents amb càries o restauracions mal ajustades, …

Un somriure no dura més que un instant però el seu record és de vegades etern…

Share This